Kurs

Våre kurs gir deg fordypning i egne talent, hjelp til dine utfordringer, større konfliktforståelse og verktøy som kan skape mer harmoni og balanse, både i det indre og ytre livet.

Vi jobber med følgende tema:

  • Relasjoner – hvem blir du i møte med andre?
  • Konflikter – hvorfor oppstår de?
  • Kommunikasjon – forskjellige former og mulige misforståelser
  • Livsutfoldelse – hva gir deg styrke, retning og mening i livet?
  • Hva er min sentrale motivasjon? Hva drives jeg egentlig av?

I 7 uker vil vi utforske de 7 universelle livsenergier gjennom meditasjon, refleksjon og praktiske øvelser. Vi ser på hvordan de preger ditt liv og din kontakt med dine talent, og ditt potensial for vekst og større harmoni.

Vil du:

  • Finne mer styrke og kraft i deg selv?
  • Se på hva som er dine spesielle talenter?
  • Finne ditt livsformål – din mening med livet?
  • La Mesteren i deg få større plass?

For hvem

Kurset er for deg som har startet veien i selvutvikling, som ikke er novise til sjelens kall og dens påvirkning. Det er for deg som ønsker å fordype din kontakt med dine egne evner, din egen spiritualitet og utforske det transpersonlige aspektet av dine kvaliteter.

Datoer: Se vår aktivitetskalender

Tid: 17.00-20.30

Sted: Oslo, Kristinelundveien 6

Underviser: Mariann Marthinussen

Pris: NOK 3,950, bindende påmelding, earlybird 2 950,-

Last ned hele programmet her

Hva er de 7 livsenergier?

De er det sentrale nervesystemet i vår tilværelse. De er opprinnelsen og slutten, de er det som gir liv til alt som er. De råder fra kosmos til de minste prinsipp i vår psyke. De skaper liv, endring, og transformasjon. Hvilke energier trenger du å hente inn mer av for å balansere og harmonisere det liv du lever.

De syv universelle livsenergier utgjør i virkeligheten essensen av alt som eksisterer, og de farger og levendegjør hver celle og atom i alt som er skapt. De er både kosmiske og personlige. De består av syv typer grunnfrekvenser i vår livsenergi og er i den esoteriske litteratur beskrevet som: Vilje/ kraft, kjærlighet-visdom, aktiv intelligens, skjønnhet, konkret viten, hengiven idealisme og skapende organisering.

Interessert i våre kurs? Ta kontakt