Motivasjon og mening

Hva er din motivasjon? I mange av samtalene jeg har om dagen dreier det seg om motivasjon. Hva inspirer deg? Hva gleder deg? Hva gir deg mening? Flere og flere søker mening i det de holder på med, sin hverdag, sin jobb, sitt liv….Vi stiller spørsmål om «hvorfor skal jeg gjøre dette» og når basisbehovene […]

Hvem tror du at du er?

Siden tidenes morgen har mennesket forsøkt å finne seg selv. Forstå seg selv. Platon gikk rundt og stilte mennesker dette spørsmålet: «Hvem er du?» Hvor ofte filosoferer du over dette? Livet bringer med seg mange gleder og utfordringer og hver gang henter vi frem en del av oss selv. Hvordan takler du kriser? Hvordan møter […]