Hvordan oppfatter andre deg?

  • Føler du at du blir forstått, anerkjent og respektert av dine omgivelser?
  • Kanskje av noen og ikke så mye av andre?Hva er årsaken til dette? Er du bevisst ditt eget uttrykk.

I Energipsykologien refererer vi til forskjellig personlighetstyper. Hver personlighetstype vil ha sin egen drivkraft, motivasjon og behov for å bli sett og hørt. Det gjør at i relasjon til andre så kan våre egne behov og uttrykk bli tolket og derfor oppleves som avvist og misforstått.

Hvem som tolker og hvordan de tolker, avgjør hvordan vi blir oppfattet.

Dette vil vi fokusere på i gratis foredraget torsdag 22.august.

I en relasjon, enten en ektefelle, en sjef eller venn så vil vi ønske å bli møtt, sett og forstått for den vi. Men om vi selv ikke vet hvem vi er, eller hvordan vi uttrykker oss så vil vi også kunne oppleve å bli avvist helt uten at det kanskje er tilfelle.

De 7 energitypene har sine egne preferanser i hvordan de lever ut sitt liv, samtidig influerer det hvordan vi tolker og ser andre. Vi ser gjennom våre egne briller (type), og oversetter det vi ser i henhold til vår egen personlighetstype. Dette gjør at bordet er dekket for misforståelser og konflikter i familie, blant venner og på jobb.

Vil du lære mer om de 7 energitypene og hvordan disse kan prege ditt liv og relasjoner, og hvordan du kan oppfattes av de andre typene? Så kom på foredraget 22. august kl. 18-19.30 i Oslo.

Påmelding og pris

Foredraget er gratis forutsatt påmelding. Vi har begrenset plass, så dersom du er påmeldt og ikke avmelder deg 24 timer innen foredraget så vil vi fakturere 200 kr for no-show, da din plass kunne gått til andre på ventelisten.

Veilederutdannelse

Veileder utdannelsen i Energipsykologi starter den 4. oktober og vi vil informere om denne samme kveld.

Vi opplever stor interesse og påmeldingene er allerede i gang. Vi minner også om at det er rabatt på utdannelsen dersom påmelding før 1. juli.

Hjertelig velkommen!

Psykologi

Dato: 22. august 2019Praktisk informasjon

Sted: Oslo, Kristinelundveien 6 (innkjøring Halvdan Svartes gt. Parkering i bakgården. Trikk og Buss stopper 3 min fra, v/Olav Kyrres Plass)

Tid: 18-19.30

Pris: Gratis forutsatt påmelding og oppmøte (NOK 200 hvis NO-show)

Påmelding

6 + 0 = ?