Hvordan oppfatter andre deg?

  • Føler du at du blir forstått, anerkjent og respektert av dine omgivelser?
  • Kanskje av noen og ikke så mye av andre?Hva er årsaken til dette? Er du bevisst ditt eget uttrykk.

I Energipsykologien refererer vi til forskjellig personlighetstyper. Hver personlighetstype vil ha sin egen drivkraft, motivasjon og behov for å bli sett og hørt. Det gjør at i relasjon til andre så kan våre egne behov og uttrykk bli tolket og derfor oppleves som avvist og misforstått.

Hvem som tolker og hvordan de tolker, avgjør hvordan vi blir oppfattet.

I en relasjon, enten en ektefelle, en sjef eller venn så vil vi ønske å bli møtt, sett og forstått for den vi. Men om vi selv ikke vet hvem vi er, eller hvordan vi uttrykker oss så vil vi også kunne oppleve å bli avvist helt uten at det kanskje er tilfelle.

De 7 energitypene har sine egne preferanser i hvordan de lever ut sitt liv, samtidig influerer det hvordan vi tolker og ser andre. Vi ser gjennom våre egne briller (type), og oversetter det vi ser i henhold til vår egen personlighetstype. Dette gjør at bordet er dekket for misforståelser og konflikter i familie, blant venner og på jobb.

Vil du lære mer om de 7 energitypene og hvordan disse kan prege ditt liv og relasjoner, og hvordan du kan oppfattes av de andre typene?

Så ta kontakt – vi holder foredrag på bestilling.

Psykologi

Forespørsel om foredrag

1 + 3 = ?