Hva er Energipsykologi?

”Alt er energi og slik er det. Dette er ikke filosofi. Det er fysikk”

~ Albert Einstein

Energipsykologi

Energipsykologi handler om å oppdage og aktivere ditt psykologiske DNA i sitt fulle potensial – kropp, psyke og sjel. Du har med andre ord noen medfødte psykologiske trekk og talent som er ditt ansvar å bringe ut i verden.

Energipsykologien kaller ditt psykologiske DNA for energityper for de beskriver den unike sammensetningen av psykologiske kvaliteter som du utstråler i din væremåte.

Energipsykologien beskriver dine menneskelige kvaliteter og særpreg på en slik måte at du lett kan gjenkjenne deg i disse og utvikle de videre.

I kort kan vi oppsummere energipsykologiens lære som:

  • En psykologi – som baserer seg på 7 psykologiske grunnfunksjoner.
  • Et kompass – til indre og ytre forståelse.
  • Et verktøy – til å forstå vår egen og andres mangfold.
  • En metode – for selvutvikling og relasjonskompetanse.
  • En typologi – den mest avanserte og detaljrike identitetsprofilen på markedet i dag.
Alt er energi

Kroppen din er energi, følelsene og tankene dine er energi, hele ditt innerste vesen er energi og et stort magnetfelt. Når vi lærer å forstå disse energiene og deres mangfoldige kvaliteter, så har vi et utrolig verdifullt verktøy til å forstå vår egen og andre menneskers mangfold. Vi kan til og med lære å mestre disse energiene, uansett om de kommer som følelser, tanker eller intuitive tilstander.

Energipsykologien er utviklet i de senere år for å skape en forståelse av de krefter som påvirker oss, innad og utad. Den er en erfaringsbasert psykologi som hviler på disse grunnpilarer:

5 nivåer av bevissthet som utgjør livshuset vi alle rommer:
Essens (sjel), personlighet (jeg), mentalt, emosjonelt og fysisk.

7 psykologiske grunnfunksjoner:
Vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling.

21 adferdsbaserte arketyper som springer ut fra:
7 grunnfunksjoner og grunnenergier og som introverte og ekstroverte blir til 14 arketyper i personlighetens verden og 7 arketyper i sjelens eller essensens verden. Totalt gir profilene over 49 typer personlighetskombinasjoner.

Vår identitet består av vår sjel og personlighet, den er sammensatt og vi har tilgang til alle typer.

Energipsykologien er en fantastisk måte å forstå og arbeide med egne indre og ytre konflikter, talent og begrensninger.

Dr.med. Albert Szent-Györgyi, nobelprisvinner i fysiologi eller medisin (1937) og oppdager av C-vitamin, uttalte:

«En hvilken som helst behandling som ikke er basert på kunnskapen om energi, er ubrukelig».