Foredrag

Vi holder levende, engasjerende og innholdsrike foredrag hvor temaene kan være kommunikasjon, utfordringer i relasjoner, mangfold i grupper eller hvordan finne sin egen innerste motivasjon og potensial.

Foredragene er fylt med humoristiske eksempler på energitypene slik at du kan kjenne igjen egne og andres karaktertrekk.

Under finner du to eksempler på foredragstemaer.

Hvordan kommuniserer du?

  • Er du rask og målrettet i din kommunikasjon? Liker å gå rett på målet, null tull, uten behov for detaljerte avstikkere eller unødvendig info og ønsker klare svar?
  • Eller, går du mer langsomt frem? Gir gjerne detaljert beskrivelse av situasjonen eller saken? Søker du fakta i alt du formidler og vil helst kunne dokumentere det du viser til?
  • Kanskje forteller og formidler du i en fargerik språkdrakt? Er du kjent for å bruke kroppen, og gjerne armer og hender for å understreke hva du mener? Kan det forekomme en liten overdrivelse som gjør historien litt mer spennende og fengende? Er det også viktig for deg å engasjere den du snakker med?

Energipsykologien differensierer mellom flere nivåer i deg, en av dem er det mentale nivået. Måten du kommuniserer på er en del av det mentale uttrykket ditt, og vil vise hvilken energitype som er i spill på ditt mentale plan.

Hvem av disse kan du kjenne deg best igjen i?

Psykologi

Hvordan oppfatter andre deg?

Føler du at du blir forstått, anerkjent og respektert av dine omgivelser? Kanskje av noen og ikke så mye av andre?

Hva er årsaken til dette?

I Energipsykologi refererer vi til forskjellig personlighetstyper. Vår personlighetstype vil ha sin egen motivasjon, drivkraft, engasjement og behov for å bli sett og hørt. Det gjør at i relasjon til andre så vil vi alltid tolke utifra vårt eget perspektiv, og hvordan vi tolker hverandres uttrykk, avgjør hvordan vi blir oppfattet.

I en relasjon, enten det er en ektefelle, sjef eller venn, så vil vi ønske å bli møtt, sett og forstått for den vi er. Men om vi selv ikke vet hvem vi er eller hvordan vi uttrykker oss, så vil vi også kunne oppleve å bli avvist og misforstått uten at dette kanskje er tilfelle.

De 7 energitypene har sine egne preferanser i hvordan de lever ut sitt liv, samtidig influerer de hvordan vi tolker og ser andre. Vi ser gjennom våre egne briller (type) og oversetter det vi opplever i henhold til vår egen personlighetstype. Dette gjør at bordet er dekket for misforståelser og konflikter i familie, blant venner og på jobb.

Lyst å lære mer om din personlighetstype? Ta kontakt