Hva sier kundene?

I dag har jeg økt forståelse for indre dynamikker, både i meg selv og mine medmennesker. Dette har ført til større aksept og kjærlighet overfor meg selv og andre. Det har også gitt meg økt innsikt i verdens problematikk, evolusjon, religion, politikk og alt i alt har det gitt meg retning og flere svar på store eksistensielle spørsmål.

Studiet har først og fremst gitt meg mer forståelse og raushet både for andre mennesker og meg selv, større aksept for ulikhet. Det har blitt lettere å akseptere at jeg ikke er helt lik andre, uten at det betyr at jeg er feil.

For meg har åpenhet vært viktigst i det at jeg er blitt mindre fordomsfull og dømmende. Jeg prøver å gi rom til folk og akseptere at vi alle har våre egne farger som skal respekteres.

Jeg har fått større forståelse og aksept for meg selv, og andre, med energipsykologi.

Energipsykologi ble for meg et veiskille. Ikke hadde jeg reflektert noe særlig mye over at jeg har en sjel før jeg tok denne utdanninga. De dype meditasjonen på hver samling var nærmest banebrytende for min del. Jeg opplevde ny innsikt om meg selv.

Utdanninga er bra bygget opp. Det er utrolig spennende å bli kjent med de ulike energiene i seg selv.
Det er også lettere å forstå seg selv og andre ut fra kjennskap til de ulike energiene. Veldig spennende utdanning som jeg varmt kan anbefale ?

Jeg har fått en tillit til, respekt for og trygghet i at vår essens gir oss retning på livet og mening og verdi. Hvert enkelt menneskes essens står klarere for meg i dag. Sammen med de andre energiene i oss, er det som å falle på plass i seg selv og samtidig se andre tydeligere. Den kunnskapen og medfølgende respekt for andre, vil jeg gjerne kunne dele med andre i fremtiden.

Utdannelsen kan anbefales på det varmeste! Skulle ønske kurset hadde vart enda lenger da det var så bra, og begge kursholderne er profesjonelle, engasjerte og varme personer.

Energipsykologien har gitt meg ny forståelse av hvorfor jeg uttrykker meg slik jeg gjør. Jeg har lært om hvordan energiene kommer til uttrykk i en person. Det har gitt meg ny og bedre forståelse av menneskene jeg møter i livet mitt.

Utdannelsen som Veileder i Energipsykologi har gitt meg tilgang til en teori som gir meg en dypere forståelse av valgene jeg har tatt i livet. Jeg vet nå hva som genuint får meg til å tikke og gå og hvorfor. Jeg kan lettere navigere i det jeg opplever som indre friksjon.

Ja, jeg påvirkes av ytre kosmiske energier og av møter med mine medmennesker, men nå kjenner jeg til de ulike energiene og hvordan de oppleves modent og umodent i nivåene kropp, følelse, mentalt og ikke minst hvordan hoved energien i min personlighet skaper utfordringer i tilværelsen sammen med essens energien.

Ved å tenke energipsykologi i møte med mine medmennesker kan jeg nå være en bedre versjon av meg selv.

Dersom det ønskes en økt kunnskap om energityper i mennesker for å kunne hjelpe andre til å finne sine styrker, begrensere og talenter vil jeg virkelig anbefale å gå energipsykologi. Det er et unikt verktøy som gir et godt utgangspunkt for selvutvikling for mennesker som ønsker å finne ut av seg selv og hvordan de er i forhold til sine omgivelser. Det gir en god mulighet til selvransakelse og refleksjon, og det er fort gjort å komme ut i den andre enden som en helere utgave av seg selv.

Med større bevissthet om seg selv og sine medmennesker. Jeg opplever at verktøyet er mer fleksibelt og ikke så mekanisk som en del andre personlighetstester er når det brukes sammen med en veileder. Og dette finner jeg at er spesielt viktig del av energipsykologien.

Det gir et utgangspunkt for klienten til å se på seg selv, og bli kjent med seg selv ved hjelp av en veileder og en online test som gir en hypotese som et utgangspunkt.

När jag våren 2016 påbörjade min utbildning till ”vägledare i energipsykologi”, så sökte jag något mer till mitt arbete som psykosyntesterapeut. Jag var bekant med teorierna kring typologier och jag var bekant med det mer esoteriska inslaget i olika vägar till självet. Det jag sökte var någon konkretisering, några nya insikter som skulle kunna hjälpa mig att hjälpa mina klienter med djupare liggande önskningar och drivkrafter. Att jag skulle få ut så mycket konkret från utbildningen i Oslo som jag faktiskt fick, det hade jag nog ändå inte riktigt kunnat föreställa mig. Så utbildningen mer än överträffade mina redan hög ställda förväntningar.

Kursledarna, Anne Sloth Dieserud och Mariann Marthinussen, var kunniga, inspirerande och passionerade som utbildare. De kompletterade varandra fint och bjöd in både teorier, tekniker och metoder med både kunnighet och kreativitet. Jag gjorde gladeligen resan från Stockholm till varje modul med stor förväntan och åkte hem efter varje utbildningsmodul med glädje i hjärtat och nya insikter och verktyg.

För mig blev hela utbildningen en förklaring till hur de olika energierna kommer till uttryck genom varje människa på så många olika områden. Enastående intressant och värdefullt!

Vid slutet av utbildningen så kände jag mig nästan litet ’norsk’, jag hade blivit så väl mottagen av såväl kursledarna som de underbar kollegor jag lärde känna från Norge!

Når jeg besluttet meg for å gå veilederutdannelsen i energipsykologi, så hadde jeg skapt meg et indre bilde om hva det skulle være. Ganske kjapt oppdaget jeg at utdannelsen var så mye mer enn hva jeg hadde kunnet forestille meg.

Jeg har fått en mye større forståelse for gruppesammensetninger, og spesielt da med tanke på mitt arbeidsmiljø. ʺMulti-dimensional teamsʺ har fått et helt annet innhold for meg i løpet av denne utdannelsen, og jeg skjønner nå dybden av hvordan vi relaterer til hverandre i mellommenneskelige relasjoner, samt hvordan jeg bedre kan orientere meg selv i det egne arbeidsmiljøet.

Innsikten om at vi alle kan velge at hendte inn energier med ulike kvaliteter, alt etter det behov vi har, for å balansere opp den egne personligheten og gjøre oss selve mer hele som mennesker, har hatt stor betydning for meg rent personlig og har gjort at jeg har begynt å ta andre valg i mitt daglige liv.

Sist, men ikke minst, så har jeg fått en dypere forståelse for den inneboende essens som vi alle har, og hvordan den kan være med på å påvirke oss i livet og de valg vi foretar oss. Denne essensen og dens måte å uttrykke seg på, er det som jeg var mest nysgjerrig på i forkant av kurset. Det har derfor vært en stor glede å kunne delta i et kurs der det virkelig er fokus på akkurat det.