Historien om Energipsykologi

Energipsykologi har eksistert siden tidenes morgen. Den er basert på en tidløs viten om menneskets og universet utvikling og energiformer.

Alt er energi

Dette er den tidløse visdom og som i moderne tid er blitt De-5-niveauer-basicverifisert gjennom kvantefysikken; at kroppen er energi. Følelsene og tankene er energi, hele ditt innerste vesen er energi. Når vi lærer å forstå disse energiene og deres mangfoldige kvaliteter, så har vi et utrolig verdifullt verktøy til å forstå vår egen og andre menneskers mangfold. Vi får muligheten til å mestre disse energiene, uansett om de kommer som følelser, tanker eller intuitive tilstander.

Energipsykologien er utviklet i de senere år for å skape en forståelse av disse kreftene og betydningen deres for et meningsfylt og godt liv.

Tilhørighet

Energipsykologien har bakgrunn fra teosofi og psykosyntese og har i dag blitt forvandlet og utformet til en livsnær og erfaringsbasert psykologi. Den beskrives som den siste bølgen innen psykologiske trender og ligger tett oppunder transpersonlig psykologi.

Den har utgangspunkt i 7 livsstrømmer som vår psyke blir påvirkes av. Energipsykologi er basert på prinsipper fra tradisjonell psykologi, psykosyntese, esoterisk lære og har følgende bidragsytere:

Dr. Roberto Assagioli, Dr. Michael D. Robbins, Geoffrey Hodson, Alice Bailey, Kenneth Sørensen og Søren Hauge.

Energipsykologien er videreutviklet av Kenneth Sørensen og Søren Hauge i Danmark. De har laget et integralt verktøy som skjelner mellom menneskets sjel, personlighet, sinn, følelser og kropp. Dette gjør denne typologien til en av de mest nyanserte i verden i dag.