Kommunikasjon, relasjon og motivasjon

Hvordan kommuniserer du?
  • Er du rask og målrettet i din kommunikasjon? Liker å gå rett på målet, null tull, uten behov for detaljerte avstikkere eller unødvendig info og ønsker klare svar?
  • Eller, går du mer langsomt frem? Gir gjerne detaljert beskrivelse av situasjonen eller saken? Søker du fakta i alt du formidler og vil helst kunne dokumentere det du viser til?
  • Kanskje forteller og formidler du i en fargerik språkdrakt? Er du kjent for å bruke kroppen, og gjerne armer og hender for å understreke hva du mener? Kan det forekomme en liten overdrivelse som gjør historien litt mer spennende og fengende? Er det også viktig for deg å engasjere den du snakker med?

Energipsykologien differensierer mellom flere nivåer i deg, et av de er det mentale nivået. Måten du tenker og kommuniserer på er en del av det mentale uttrykket ditt og vil vise hvilken energitype som er i spill på ditt mentale plan.

Hvem av disse kan du kjenne deg best igjen i?

Personlighet og kommunikasjonsevne

Ett av de andre nivåene i deg, er din personlighetstype. Denne personlighetstypen skal samhandle med din måte å tenke og kommunisere på, og dette danner grunnlag for spennende kombinasjoner og utfordringer for oss mennesker.

Vil du lære mer om hvordan du kommuniserer?

Ta kontakt for veiledning, kurs eller teamwork.