Profil veiledning

Et kart og kompass over din personlighet

Energipsykologien baserer seg på de syv psykologiske grunnfunksjonene – vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling. Disse syv grunnfunksjonene danner syv energityper som kommer til uttrykk i din adferd og dominerer dine karaktertrekk. De syv energitypene er den dynamiske, den sensitive, den mentale, den kreative, den analytiske, den dedikerte og den praktiske.

Ingen er bare en type

Du vil sannsynligvis kunne kjenne deg igjen i flere av typene og det er fordi du har alle de syv grunnfunksjonene i deg. Du kan altså ikke bare være en type alene, men inneholder alle energityper i forskjellig grad. Du er naturligvis også langt mer enn summen av disse typene, da ingen mennesker er kun en type, men et helt unikt individ. Du er en fargerik helhet med et stort spekter av egenskaper, talent og muligheter.

Allikevel opplever du nok at visse sider i din natur tar mer plass enn andre. Det skyldes at du har noen spesielt dominerende egenskaper i din personlighet og i din dypere natur eller essens. Faktisk har din kropp, dine følelser, dine tanker, din personlighet og din essens hver sin unike energitype, og denne summen kaller vi din identitetsprofil.

Energipsykologi testene danner grunnlaget for din identitetsprofil og videre arbeid – individuelt, for par (parterapi) eller grupper/bedrifter. Arbeid med identitesprofilen og energitypene du domineres av, er en unik nøkkel til vekst og selvutvikling.

Ditt energipsykologiske DNA tilsvarer de energityper som finnes på din kropp, dine følelser, tanker, personlighet og essens. Når det er sagt, så er det en x-faktor som ingen typologi kan fange opp. Denne x-faktor handler om det respektive menneskets egen visdom og modenhet, det vil si evnen til å bringe alle sine kvaliteter og talent til utfoldelse.

Det betyr at selv om to mennesker vokser opp med samme foreldre og har helt samme energitype profil på alle fem nivåer, så vil de likevel være vidt forskjellige. Deres psykologiske umodenhet eller modenhet vil nemlig avgjøre hvordan de i praksis utfolder sin natur.

Personlig veiledning

Etter å ha fullført en eller flere av Energipsykologiens profiler, vil det være viktig med veiledning fra en utdannet veileder i metoden. Vi leverer terapi og veiledning til både private og bedrifter.

Veiledning er for deg som søker å finne mer mening og glede i det livet du lever. Vi ser på dine energier, det modne og det umodne, dine talent og ditt vekstpotensial. Hvordan vil det være å kunne leve ut hele deg?

Ønsker du veiledning til din profil så er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Energipsykologisk kartlegging

  • Hvis du visste hva din største motivasjon og drivkraft var, ville det vært nyttig?
  • Hvordan ville det være å få et kart og kompass over dine talent?

Dette kan vi hjelpe deg med.

Energipsykologien har over 49 identitetsprofil kombinasjoner. Med dette mener vi at vi ikke kun ser på din personlighet, men også på det vi kaller din essens. Det vil si den kraften i deg som søker å skape mening i ditt liv, den delen du ikke ønsker å leve uten.

Disse energitype profilene viser svar på hvor din lengsel etter å gjøre en forskjell ligger og hva som er den dypereliggende betydningen for ditt liv der du er akkurat nå.

Dette er også et profilverktøy for å utforske hvilke talent du naturlig har, hvilke som kan få mer plass og hvilke sider i deg som trenger mer utvikling for å gi større balanse og harmoni.

Hvordan vi definerer personlighet fra essens er et lengre foredrag, men du kan lese mer om dette her.